Om LFUB

LFUB – Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse, som blev stiftet i 1990, er en patientforening, der arbejder for mænd, kvinder og par, som er ufrivilligt barnløse. Vores vision er først og fremmest at støtte de ufrivilligt barnløse både inden, under og efter fertilitetsbehandling. Infertilitet er udfordrende og sårbart, og vores ønske er derfor at skabe et fællesskab, hvor ingen skal føle sig alene.

Udadtil kæmper vi blandt andet for at skabe en større forståelse i samfundet for det at være udfordret på fertiliteten. Infertilitet er af WHO klassificeret som en sygdom. Alligevel er der mange tabuer forbundet med ikke at kunne få børn på naturlig vis. Dem ønsker vi at gøre op med ved hjælp af oplysning, viden og åbenhed.

Vi favner bredt i LFUB. Vores holdning er, at der skal være plads til alle uanset baggrund og overbevisning. Alle, der oplever fertilitetsudfordringer, eller ønsker at støtte op om foreningens arbejde, er velkomne. Vi hylder mangfoldigheden, og kan også med stolthed præsentere en bestyrelse, som naturligvis er professionel og har de rette kompetencer til at drive en patientforening, men som også er alsidigt sammensat. Vi har forskellige uddannelsesmæssig baggrund og interesser, og geografisk er vi fordelt ud over hele landet.

LFUB er medlem af Danske Patienter, en stor paraplyorganisation for 104 patient- og pårørendeforeninger i Danmark, som tilsammen udgør cirka 900.000 danskere. Med et medlemskab i Danske Patienter får foreningen adgang til et bredere professionelt samarbejde og netværk, hvilket bringer os tættere på målet om at sikre den bedst mulige udredning og behandling for ufrivilligt barnløse i Danmark. Vi glæder os derfor over optagelsen, og ser frem til det videre samarbejde.

Mød bestyrelsen i LFUB

I bestyrelsen deler vi interessen og ønsket om at gøre en forskel for alle de kvinder, mænd og par, som oplever udfordringer med fertiliteten eller/og er i fertilitetsbehandling. Vi kender alle til ufrivillig barnløshed og behandling, og tilsammen har vi været igennem talrige fertilitetsbehandlinger. Vi ved, hvor sårbart, udfordrende og ensomt det kan være, når kontrollen mistes, og alt fokus pludselig er på fertilitetsbehandling, scanninger og hormoner.

Usikkerheden og sorgen over om det vil lykkes, kan være altoverskyggende. Vi tror på at støtte, hjælp og fællesskab kan bidrage til at gøre rejsen lidt mindre ensom. Derfor vil vi gerne hjælpe dig, der hvor du er i dit forløb.

Anne Buur, bestyrelsesformand

Varetager følgende opgaver i LFUB:

 • Det journalistiske arbejde, herunder redaktion og udarbejdelse af artikler.
 • Den daglige drift på sekretariatet.
 • Kundepleje og opsøgende arbejde både nationalt og internationalt
 • Salg og marketing
 • Pressekontakt

Min erhvervsfaglige baggrund tæller blandt andet en BA i international erhvervskommunikation, et kandidatcertifikat i oversættelse og engelsk litteratur samt en Masters degree i international journalistik. Derudover har jeg flere års erhvervserfaring fra flere danske patientforeninger. I LFUB sammenhæng kan jeg derfor, qua min baggrund som journalist, være med til at sætte fokus på information og oplysning, både i medlemsbladet Kimen, men også udadtil.

Ufrivillig barnløshed er til stadighed forbundet med tabu, og det vil jeg gerne være med til at ændre på. Det betyder blandt andet, at vi som forening er opsøgende og udadvendt, og deltager i arrangementer, som har infertilitet på agendaen. Jeg ser det som min vigtigste opgave, sammen med den øvrige bestyrelse, at være talerør for medlemmerne, og gøre en forskel for dem. Ufrivillig barnløshed kan være ensomt og sårbart, og derfor arbejder jeg for at skabe de bedste tilbud til medlemmerne, så alle kan få den hjælp, de har brug for. 

Jane Tirsvad, næstformand

Varetager følgende opgaver i LFUB:

 • Kundebesøg
 • Assistance og ideudveksling med formanden
 • Q-talks appen
 • Foreningens kasserer

Som pædagogisk assistent brænder jeg for kontakten med medlemmerne. Jeg er med til at skabe synlighed omkring foreningen ved at deltage i blandt andet receptioner, arrangementer og kundemøder. Derudover har jeg været med til at genetablere kaffeklubberne/netværksmøderne, som er tænkt som et sted, hvor medlemmerne kan mødes og tale med andre ufrivilligt barnløse under helt uformelle forhold.

Jeg varetager også Q-talks appen, hvor medlemmerne kan ringe og tale med mig (og andre ufrivilligt barnløse) hver torsdag aften. Samtalerne foregår ligesom en telefonsamtale, og jeg deler gerne ud af mine egne erfaringer, hvis der er nogle, der har spørgsmål til PCO(S) eller sæddonation. Formålet er at skabe et fællesskab og en samhørighed, så ingen føler sig alene.

Lise Holck, bestyrelsesmedlem

Varetager følgende opgaver i LFUB:

 • Den telefoniske rådgivning
 • Brevkassen i Kimen
 • Netværksgrupper i Århus
 • Foredrag

Jeg er lektor i psykologi samt cand.pæd.pæd.psyk.

Jeg er specialiseret i de psykiske aspekter ved ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling, og har egen praksis, hvor jeg dagligt taler med kvinder og mænd, der befinder sig i den svære livssituation det er, når graviditet ikke er en selvfølge.

Den største lektion i hvad det vil sige at være udfordret på fertiliteten, fik jeg dog, da jeg selv var gennem et langt forløb i fertilitetsbehandling for år tilbage.

Min motivation for at deltage i bestyrelsesarbejdet i LFUB, bunder i et stort ønske om at synliggøre de psykosociale konsekvenser ufrivillig barnløshed kan medføre, for derigennem at kunne række ud og tilbyde støtte og vejledning til de kvinder, mænd og par, der måtte have brug for det.

Vi kan alle fare vild og miste orienteringen i livet, særligt når vi står over for store udfordringer som infertilitet, barnløshed og fertilitetsbehandling, er. Derfor kan vi have brug for støtte, medfølelse og vejledning for at genfinde balancen.

Alex B. Andreassen, bestyrelsesmedlem

Varetager følgende opgaver i LFUB:

 • Arrangementer/foredrag med særligt fokus på mænd
 • Diverse ad hoc opgaver på sekretariatet
 • Assisterende bogholder
 • Kundebesøg

Min erhvervsfaglige baggrund er som energitekniker og vindmølletekniker samt instruktør. I mit arbejde, både onshore og offshore, møder jeg en lang række forskellige mennesker. Det, jeg kan bidrage med i foreningen, er noget mandligt input. Mænd kan ofte føle sig oversete, når det kommer til fertilitetsbehandling, og jeg vil gerne være med til at give dem en stemme, og sørge for, at de bliver hørt. Det gør jeg blandt andet ved at deltage i planlægningen af foredrag og arrangementer, hvor jeg lægger vægt på, at der skal være noget indhold, som også appellerer til mændene.

Jeg er også med til at planlægge arrangementer, som kun henvender sig til mænd. Arrangementerne er tænkt som et frirum, hvor der er mulighed for at få en tiltrængt pause fra fertilitetsbehandlingen. For mig er det vigtigt at understrege, at mænd også er velkomne i LFUB.

Helene Cagara, bestyrelsesmedlem

Varetager følgende opgaver i LFUB:

 • Rådgivning i forbindelse med graviditet og graviditetstab
 • Netværksgrupper for kvinder som har oplevet graviditetstab
 • (Faglig) repræsentant for LFUB ved møder i Danske Patienter
 • Talsperson for LFUB

Jeg er uddannet jordemoder ved Jordemoderuddannelsen i København i 2009 med erfaring fra hhv. svangre- føde- og barselsgang, gynækologisk praksis, fertilitetsklinik samt fra almen medicinsk lægepraksis. Derudover er jeg også uddannet kognitiv terapeut, og er i gang med den 4-årige certificerede Psykoterapeutuddannelse, som jeg afslutter i foråret 2021.

Som jordemoder og terapeut oplever jeg ofte, hvordan ufrivillig barnløshed og fertilitetsforløb kan udvikle sig til depression, angst, stress eller forhold, der går i stykker. Konsekvenser der kunne have været undgået, hvis der var blevet taget hånd om de psykiske aspekter, der er i spil for et menneske, hvor graviditet ikke er en selvfølge. For mange, selv i år 2020, er det tabubelagt at være ufrivilligt barnløs og være i fertilitetsbehandling. Det er noget, som jeg ønsker et større fokus på. Det hjælper nemlig at tale om alt det, der er tungt og svært.

Som medlem af bestyrelsen i LFUB ønsker jeg, at kvinder og mænd før, under og/eller efter fertilitetsbehandling får en større forståelse for, hvorfor de føler, som de gør, så de nemmere kan arbejde sig igennem den smerte, der er ved at være ufrivilligt barnløs.  Jeg vil gerne være en del af den støtte som LFUB er for deres medlemmer, fordi det giver mening. Et menneske i krise behøver ikke at stå alene medmindre, at det er ønsket.

Jeg har ikke selv været i fertilitetsbehandling, og er mor til to store børn. Men det betyder ikke, at jeg ikke har forståelse for, hvad et menneske, der kæmper med ufrivillig barnløshed, gennemlever. Jeg har mistet, har været meget syg – og derfor stået i magtesløshedens afgrund med følelsen af, at livet tager kvælertag. På egen krop og sjæl har jeg mærket livskrise med sorg, tab af identitet og kontrol, men jeg har også mærket den menneskelige styrke, der er i os alle. En styrke som jeg inderligt ønsker, at vi i LFUB kan være med til at give videre til foreningens medlemmer.

Tina Teglgaard, suppleant

Varetager følgende opgaver i LFUB:

 • Varetager foreningens fysiske netværksmøder i København

Jeg arbejder på fuldtid som fertilitetsterapeut, og har min egen klinik på Østerbro. Jeg arbejder med ufrivilligt barnløse med afsæt i min uddannelse som Integral Psykoterapeut MPF og min egen personlige erfaring som ufrivilligt barnløs. Fordi jeg selv har været en lang og sej kamp igennem for at blive gravid, kender jeg til de mange følelser, der kan følge med fertilitetsbehandlinger.

Jeg har derfor et ønske om at udbrede kendskabet til foreningen, så alle ufrivilligt barnløse kan få hjælp. Mit særlige interesseområde er de redskaber, jeg kan bidrage med som terapeut, herunder walk and talk terapi, netværksgrupper i København, og yoga og meditation.

Rikke Lindhard, suppleant

Varetager følgende opgaver i LFUB:

 • Nyhedsbrev
 • Kommunikation
 • Sociale medier

Jeg har en kandidat i Medievidenskab, og er desuden RAB-registreret akupunktør med specifik indsigt i fertilitet og gynækologi. Jeg har selv været igennem 10 års fertilitetsbehandling og derfor ligger det mit hjerte meget nært at hjælpe kvinder og par, der står i samme situation.

Som medlem af bestyrelsen i LFUB er mit ønske at arbejde for at skabe langt mere synlighed omkring fertilitetsbehandlingens barske bagside og den sårbarhed, der følger med sådan et livsvilkår.